HOME (SV)

OM PROJEKTET

MÅL

Projektet I DON’T KNOW Innovative development of a new training for knowledge of navigating options of wealthmanagement tillgodoser behoven hos lärare inom yrkesutbildningen för att tillhandahålla ekonomisk undervisning av hög kvalitet genom att utveckla innovativa digitala verktyg och lära-genom-att göra metodik för att förbättra matematisk, digital, entreprenörskap och kompetens att förvalta sin ekonomi genom ett app-baserat lärande.

PARTNERSKAP

I projektet I DON’T KNOW Innovative development of a new training for knowledge of navigating options of wealthmanagement konsortiet ingår projektkoordinatorn Malta Stock Exchange Institute Ltd., samt KIST Consult e. U., Österrike, International Business College, Danmark. Ålands yrkesgymnasium, Åland, Obrtna tehnička škola, Kroatien och Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci, Kroatien.

MÅLGRUPP

Unga personer i åldern 15-25, med minimum EQF-nivå B1 i värdspråk samt grundläggande digital kompetens.


PROJEKTMÅL

Projektets digitala plattform erbjuder en uppsättning interaktiva tjänster inklusive tillgång till information, verktyg och lärande via appar. Plattformen har utvecklats som ett praktiskt verktyg för utbildare inom yrkesutbildningen i privatekonomi av skolor och organisationer som arbetar med ungdomar. Huvudelementen är:

Online Digital Databas

En uttömmande sammanställning av banbrytande metoder, projekt, riktlinjer, metoder, resurser och verktyg för lärande i ekonomisk läskunnighet.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen för ekonomisk läskunnighet för lärare inom yrkesutbildningen innehåller en teoretisk grund samt uttalade lärandemål, identifierade som kunskap, färdigheter och kompetenser.

Lärande via APPAR

I DON’T KNOW-utbildningsplattform för att träna ekonomisk läskunnighet är riktad till ungdomar.

Pedagogisk handbok

Den pedagogiska handboken syftar till att utbilda personer inom yrkesutbildning, som arbetar med ungdomar, i innovativa metoder för att lära ut ekonomisk läskunnighet och att stödja en blandat inlärningsmetod genom att tillhandahålla resurser och metodisk vägledning.


APPAR & ÖVNINGAR

Välkommen till I DON’T KNOW digitala plattform för lärande via appar för att förbättra din ekonomiska läskunnighet.

Introduktion

För att lära dig mer om projektet, klicka här!

Träna din ekonomiska läskunnighet och använd stödmaterialet.

Lärandeappar

Instruktioner för lärande via APP, klicka här!

Gör en spelbaserad resa för att få certifikatet.


PARTNERINFO

Malta

Malta Stock Exchange Institute Ltd

www.borzamalta.com.mt

Garrison Chapel, Castille Place, Valletta, Malta

Austria

KIST Consult e. U. 

www.kist-consult.com

Karawankenblickstrasse 193, AT-9020 Klagenfurt, Austria

Croatia

Obrtna tehnička škola

www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr

Plančićeva 1, 21000 Split, Croatia

Croatia

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

www.ss-poljoprivredno-sumarska-vk.skole.hr

H. D. Genschera 16, 32100 Vinkovci, Croatia

Denmark

International Business college

www.ibc.dk

Birkemosevej 1, 6000 Kolding, Denmark

Åland – Finland

Ålands yrkesgymnasium

www.gymnasium.ax

Strandgatan 1, 22100 Mariehamn, Finland