Lärandeappar

Lärandeappar

En introduktion till grundbegreppen inom ekonomisk budgetering- hur och varför man skapar en budget, hur man justerar ekonomiska mål och att förstå vikten och meningen med grundläggande begrepp så som inkomster, utgifter, netto etc.

Mer information

ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL

Introduktion av begrepp för penninghantering. grunderna om pengar och likviditet, hantera kontanter, ha en kredit på bankkonto, använda bankkonto för att spara och spendera pengar via checkkonto eller kreditkort. Finansiella instrument och överföringsbetalningar samt grunderna i att hantera en personlig budget.

Mer information

ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL

Konsekvenserna av att ha ett lån. Olika typer av lån, återbetalningsperioder, köpmål, räntor och hur man hanterar sina skulder.

Mer information

ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL

Mål och förväntningar. Förbättra kvaliteten och effektiviteten i den finansiella planeringen och bygga ett erkännande av vikten och behovet av sådan planering.

Mer information


ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL

Förståelse för hur ekonomin och hur samhället hänger ihop och hur människor, genom sin och nationens ekonomi, samt sin egen ekonomiska situation. åtgärder, kommer att påverka samhället.

Mer information

ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL

Att förstå investeringsvärlden och att skapa sin egen investeringsportfölj över tid.

Mer information

ⓘ Klicka här för STUDIEHJÄLPMEDEL


We welcome your feedback on the Learning Apps!