Testa

TESTA

“Ekonomisk läskunnighet påbörjar processen där få får mer för vad du vet och mindre för vad du gör.”

― Linsey Mills

Vill du utvärdera din ekonomiska läskunnighet? Klicka på någon av examinationsapparna nedan och klara av appen.

Vänligen bestäm ett examinationsschema med din lärare. När du har klarat apparna får du ett certifikat för ekonomisk läskunnighet av din lärare.