HOME (HR)

O PROJEKTU

CILJEVI

Projekt I DON’T KNOW „Innovative Development Of New Training for Knowledge of Navigating Options of Wealthmanagement” služi potrebama strukovnih nastavnika i edukatora kako bi pružili kvalitetnu obuku o financijskoj pismenosti izradom inovativnih digitalnih alata i metodologijom učenja kroz praksu kako bi se unaprijedile matematičke, digitalne i poduzetničke kompetencije, kao i kompetencije financijskog upravljanja putem učenja temeljenog na aplikacijama.

PARTNERSTVO

I DONT KNOW projektni konzorcij obuhvaća projeknog koordinatora Malta Stock Exchange Institute Ltd., Malta, i pet partnerskih organizacija: KIST Consult e.U, Austrija; International Business College, Danska; Ålands yrkesgymnasium, Åland/Finska; Obrtnu tehničku školu, Hrvatska i Poljoprivredno šumarsku školu Vinkovci, Hrvatska.

CILJANA SKUPINA

Mladi u Europi u dobi od 15 do 25 godina s najnižom EQF (Europski kvalifikacijski okvir) razinom B1 poznavanja jezika i s temeljnim digitalnim vještinama.


PROJEKTNI REZULTATI

I DONT KNOW digitalna platforma pruža niz interaktivnih usluga uključujući pristup informacijama, alate i učenje putem aplikacija. Kreirale su je škole i organizacije koje rade s mladima kao praktični alat za edukatore u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području financijske pismenosti. Glavni elementi su:

Mrežna digitalna baza podataka

Iscrpna zbirka suvremenih praksi, projekata, strateškoh dokumenata, metodologija, pristupa, sredstava i alata za edukaciju u području financijske pismenosti.

Nastavni kurikulum

Kurikulum o financijskoj pismenosti za nastavnike u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uključuje teorijski okvir, kao i potrebne ishode učenja, oblikovane kao znanja, vještine i kompetencije.

Učenje putem aplikacija

I DON’T KNOW digitalna platforma za učenje o financijskoj pismenosti za mlade putem aplikacija.

Pedagoški priručnik

Svrha priručnika je osposobiti edukatore iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji rade s mladima za primjenu inovativnih metoda učenja o financijskoj pismenosti i pružiti podršku pristupu kombiniranog učenja pružajući sredstva i metodološke smjernice.


Aplikacije i obuka

Dobro došli na digitalnu platformu za obuku „I DON’T KNOW“ za učenje putem aplikacija kako biste poboljšali svoju financijsku pismenost!

Uvod

Kiknite ovdje kako biste saznali više o projektu!

Provjerite svoje financijsko znanje i koristite podršku za učenje.

Learning Apps

Za upute za učenje putem aplikacija kliknite ovdje!

Krenite na putovanje temeljeno na igrama kako biste dobili certifikat.


Informacije o partnerima

Malta

Malta Stock Exchange Institute Ltd

www.borzamalta.com.mt

Garrison Chapel, Castille Place, Valletta, Malta

Austria

KIST Consult e. U. 

www.kist-consult.com

Karawankenblickstrasse 193, AT-9020 Klagenfurt, Austria

Croatia

Obrtna tehnička škola

www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr

Plančićeva 1, 21000 Split, Croatia

Croatia

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

www.ss-poljoprivredno-sumarska-vk.skole.hr

H. D. Genschera 16, 32100 Vinkovci, Croatia

Denmark

International Business college

www.ibc.dk

Birkemosevej 1, 6000 Kolding, Denmark

Åland – Finland

Ålands yrkesgymnasium

www.gymnasium.ax

Strandgatan 1, 22100 Mariehamn, Finland