Ekonomi utbildning

Ekonomi utbildning

>>> VERKTYG OCH RESURSER

Land: OECD

Språk: Engelska

På webbsidan för finansiell utbildning och ungdom säger OECD att finansiell kompetens är en viktig livsfärdighet för att delta i det moderna samhället. Barn växer upp i en alltmer komplex värld där de så småningom kommer att behöva ta hand om sin egen ekonomiska framtid. Därför har OECD samlat ny forskning, strategier och verktyg som kommer att hjälpa länder runt om i världen, förbättra den finansiella kompetensen bland ungdomar.

Link / download: