Ekonomsko savjetovanje

Ekonomsko savjetovanje

>>> PROJEKTI

Država: Finska

Jezik: Švedski

Projekti koji nude prijedloge i daju mogućnost ekonomskog savjetovanja.  Folkhälsan je udruga trećeg sektora kojoj je u središtu briga o dobrobiti svih u svim aspektima života. 

Link / download: