Malta Financial Services Authority

Malta Financial Services Authority

>>> VERKTYG OCH RESURSER

Land: Malta

Språk: Engelska

Malta Financial Services Authority (MFSA)  är den enda tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster på Malta. MFSA reglerar bank, finansinstitut, betalningsinstitut, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, investeringsserviceföretag och kollektiva investeringssystem, värdepappersmarknader, erkända placeringsbörser, förvaltningsbolag, företagstjänster och pensionssystem.

Link / download: