Inlärningsspelet LYX

Inlärningsspelet LYX

>>> VERKTYG OCH RESURSER

Land: Danmark

Språk: Danska

Med stöd från Lauritzen Foundation har Dansk Folkehjælp utvecklat två inlärningsspel i samarbete med Copenhagen Game Lab och ett antal lärare och studenter, riktade och anpassade till undervisningen i matematik och samhällsvetenskap i 9: e och 10: e klass – och som är gratis att använda sig av.
LYX – webbaserat.
Den andra upplagan är ett webbaserat klassspel där upp till 5 grupper med 1 – 6 elever i varje grupp tävlar mot varandra för att kunna köpa mest LUXUR – genom att vara bra på att lösa aritmetiska och matematiska problem baserat på privata finansiella universum. Alla elever kan använda sin egen PC / surfplatta etc. eller så kan du ha 1 – 2 per. grupp och sedan kan den beräknas på papper etc.

Brädspelet LYX
En version är ett brädspel där 3-4 studenter spelar mot varandra och där fokus ligger på den strategiska sidan av personlig ekonomi – det vill säga att studenterna här får kunskap om hur konsumtion, lån, skulder och inkomst är relaterade, eller kanske till och med få en att gå konkurs personligen, eftersom en balans mellan inkomst och kostnader inte har säkerställts.

För att beställa spelet, kontakta ditt lokala Center for Teaching Aids eller Danish People’s Aid.

Link / download: