Goda råd om pengar

Goda råd om pengar

>>> VERKTYG OCH RESURSER

Land: Finland

Språk: Svenska

Råd om pengar. Lätt att läsa. Broschyren är ett samabrete medllan Konkurrens- och konsumentverket,
webbserviceenheten Papunet/Kehitysvammaliitto och LL-Center.

Link / download: