Ekonomi och riskhantering

Ekonomi och riskhantering

>>> VERKTYG OCH RESURSER

Land: Österrike

Språk: Tyska

Finance and Risk Management (FiRi) är en specialisering vid kommersiella akademier som ger fördjupad kunskap från bank och försäkring.

Link / download: