Tillhandahållandet av finansiell utbildning på Malta

Tillhandahållandet av finansiell utbildning på Malta

>>> RIKTLINJER

Land: Malta

Språk: Engelska

Denna uppsats diskuterar de mål som ligger till grund för finansiell utbildning i obligatorisk utbildning. Den undersöker olika definitioner och paradigmer som ligger till grund för begreppen finansiell kompetens och finansiell kompetens. Den identifierar också ett antal innehållsområden, färdigheter och värden som är relevanta för ekonomisk utbildning. Detta följs av en översikt över de kriterier och bedömningsområden som testades för första gången i den första PISA-övningen i finansiell kompetens.
En analys av lokala utbildningsbestämmelser inom finansiell utbildning genomförs också i ett försök att få fram aspekter som måste behandlas när det gäller politik, läroplanutveckling och praxis. Slutligen har denna uppsats syftat till att ta itu med potentiella vägar i utvecklingen av lokal finansiell utbildning och ger ett antal förslag när det gäller forskningsmöjligheter.

Link / download: