Skattelag

Skattelag

>>> RIKTLINJER

Land: Kroatien

Språk: Kroatiska

Denna lag reglerar förhållandet mellan skattebetalare och skattemyndigheter som tillämpar bestämmelser om skatter och andra offentliga förmåner.

Link / download: