Kunskap i ekonomi i Österrike – fokus på millenials (Finanzbildung in Österreich–Millennials im Fokus)

Kunskap i ekonomi i Österrike – fokus på millenials (Finanzbildung in Österreich–Millennials im Fokus)

>>> RIKTLINJER

Land: Österrike

Språk: Tyska

Den här artikeln sammanfattar de viktigaste resultaten från den andra vågen i den österrikiska undersökningen om finansiell läskunnighet (ASFL), det österrikiska bidraget till OECD / INFE-undersökningen om finansiell läskunnighet för vuxna, som genomfördes våren 2019.

Link / download: