Konsumentskyddslag

Konsumentskyddslag

>>> RIKTLINJER

Land: Kroatien

Språk: Kroatiska

Denna lag reglerar konsumenternas grundläggande rättigheter när de köper produkter och tjänster, rätten till information och utbildning, rätten till förening och rättsligt skydd.

Link / download: