Ekonomisk introduktionskurs – läroplaner för hhx (kommersiell gymnasium)

Ekonomisk introduktionskurs – läroplaner för hhx (kommersiell gymnasium)

>>> RIKTLINJER

Land: Danmark

Språk: Danska

Denna uppsats ger läroplanen för ämnet “Ekonomisk introduktionskurs”
bestående av de viktigaste ämnena: marknadsekonomi, privat ekonomi och ekonomiska metoder.
Privat ekonomi
Teman:
Inkomst och livinkomst, konsumtion och köpbeteende, lån och sparande, den privata budgeten
Inlärningsmål
Identifiera, formulera och lösa problem relaterade till personliga ekonomiska beslut
Lärande kompetenser:
Tillämpa enkla ekonomiska modeller, utveckla ett ekonomiskt resonemang
Samla in, bearbeta och presentera information om personliga ekonomiska frågor
Tolka och sprida information om privata ekonomiska frågor
Använd matematiska och digitala verktyg (grundläggande insikt i de digitala möjligheterna)

Link / download: