Ungdomar, ekonomi och skola

Ungdomar, ekonomi och skola

>>> PROJEKT

Land: Bulgarien

Språk: Bulgariska

Financial Literacy Initiative Foundation är en av de ledande organisationerna i landet inom utveckling och genomförande av program och verktyg som syftar till att förbättra de olika målgruppernas färdigheter för personlig ekonomihantering.

Link / download: