Studie: att socialisera utmanar unga människors ekonomi

Studie: att socialisera utmanar unga människors ekonomi

>>> PROJEKT

Land: Danmark

Språk: Danska

Avtal med vänner kan gå hårt på ungdomars plånbok. Det visar en ny studie om ungas ekonomi och konsumtionsvanor, som Finans Danmark och Konsumentrådet tror ligger bakom.
Om studien: Finans Danmark och konsumentrådet. Denna analys av ungas ekonomiska situation och konsumtionsvanor har gjorts utifrån en frågeformulärsanalys bland 1 005 ungdomar mellan 18 och 30 år om personlig ekonomi, hur ofta de inte får sina räkningar betalda, och om de får stöd, råd och vägledning från föräldrar eller andra.
Svaren från frågeformuläret viktas så att de matchar befolkningen i förhållande till de ungas ålder, kön och fördelningen per region.

Link / download: