Starta eget – starta ditt eget företag

Starta eget – starta ditt eget företag

>>> PROJEKT

Land: Finland

Språk: Svenska

Ett ERUF-finansierat projekt (2016-2020) med fokus på att starta upp ditt eget småskaliga företag. Mycket ekonomisk rådgivlning och övergripande finansiell kunskap. FÖr närvarande sköts projektet av Ålands näringsliv.

Link / download: