Investerarmedvetenhet

Investerarmedvetenhet

>>> PROJEKT

Land: Malta

Språk: Engelska

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och tillhandahålla en pedagogisk plattform för finansiella investeringsinstrument. Den mest kända typen av handelsplats är den reglerade marknaden. På Malta finns det bara en reglerad marknad som är Maltas börs (”MSE”) som ger struktur för köpare och säljare. MTF är en självreglerad finansiell handelsplats som fungerar som ett alternativ till den reglerade marknaden.

Link / download: