INVEST ekonomi- och prognosmodeller för entreprenörer

INVEST ekonomi- och prognosmodeller för entreprenörer

>>> PROJEKT

Land: Malta

Språk: Engelska

2018 lanserade Malta Business Bureau projektet ”INVEST Financial & Forecasting models for Entrepreneurs”, som ger mer än 30 timmars ekonomisk utbildning och utbildning. Syftet med det nämnda projektet är att stödja ungdomar mellan 18 och 34 år i att ta ekonomiska val. Projektet inkluderar tillhandahållande av specifika uppgifter om nationella finansiella marknader. Projekten involverar partners från utlandet, bland annat Mediterranean Bank Network.

Link / download: