Introduktion till företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi

>>> PROJEKT

Land: Malta

Språk: Engelska

Den kostnadsfria kursen ”Introduktion till företagsfinansiering” tillhandahålls av KPMG Learning Academy of Malta och riktar sig till allmänheten, studenter och övriga intresserade. Kursen ger grundläggande kunskaper om företagsfinansieringsmekanismer, inklusive insikter om finansiering av moderna företag och riskreducering.

Link / download: