Finansiell literacitets ackrediteringskurs

Finansiell literacitets ackrediteringskurs

>>> PROJEKT

Land: Malta

Språk: Engelska

Ministeriet för familj, barns rättigheter och social solidaritet i samarbete med Malta College of Arts, Science and Technology erbjuder en ackrediterad kurs i finansiell kompetens på MQF Award nivå 3 till dem som arbetar med missgynnade grupper.
Kursen för finansiell kompetens består av 60 kontakt timmar för att förse eleverna med de färdigheter som krävs för att kunna förmedla värdefull information och stöd till utsatta grupper. Kursen består av två enheter: Hantera pengar – detta kommer att innehålla moduler om personlig budget, besparingar, kontanthantering, kostnadshantering, lån på ett förnuftigt sätt, lån och skuld, ekonomiskt missbruk och arvshantering. Enhet 2: Investerings- och personlig ekonomiplanering – detta kommer att omfatta moduler om barnbidrag, planering för framtiden, framgångsrika upplevelser, maximal inkomst och intjäningsförmåga, öppnande av företag och social trygghet. Denna kurs är öppen för statsanställda som arbetar med missgynnade grupper och medlemmar / anställda i registrerade frivilliga organisationer som arbetar med missgynnade grupper.
Ett MCAST-intyg om prestation tilldelas de kandidater som uppfyller 80% närvarokriterier och uppnår ett övergripande betyg i kursbedömningen.

Link / download: