Ekonomisk förmåga som en livsförmåga för tonåringar

Ekonomisk förmåga som en livsförmåga för tonåringar

>>> PROJEKT

Land: Malta

Språk: Engelska

“Life Skills – Developing Social Entrepreneurs” är ett projekt som hölls i mars 2020 vid San Ġorġ Preca College och riktar sig till studenter mellan 13 och 15 år. Programmet utformades på ett sådant sätt att det kan förbättra ungdoms förståelse och kunskap om social innovation och entreprenörskap. Programmets studiekurs utvecklar också de grundläggande färdigheterna för lärande, arbete och liv. Varje workshop täcker ett annat ämne, såsom innovation, teamarbete och självförtroende, medan varje aktivitet planeras för att uppmuntra dem att använda olika uppsättningar färdigheter som kritiskt tänkande och problemlösning, kommunikation och samarbete, kreativitet och fantasi, aktivt medborgarskap, digital kompetens och ledarskap.

Link / download: