Bli ekonomiskt och digitalt kompetent

Bli ekonomiskt och digitalt kompetent

>>> PROJEKT

Land: Kroatien

Språk: Kroatiska / Engelska

Genom att öka den finansiella kompetensen syftar detta projekt till att gymnasieelever förstår språket för den personliga ekonomin och blir medvetna om vilken information de behöver för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut. Eleverna lär sig hur man hanterar privatekonomi och hembudget, hur man effektiviserar kostnader, blir bekant med bankaffärer och kort, besparingar, lån, finansiella risker etc.

Link / download: