Skolämnet ekonomi

Skolämnet ekonomi

>>> METODER OCH PEDAGOGISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Land: Danmark

Språk: Danska

Området för ekonomi handlar om både personlig ekonomi och samhällsekonomi samt studenternas förmåga att ta ställning och agera i förhållande till detta.
Undervisningen ska göra det möjligt för eleven att ta ställning till ekonomiska frågor och agera i förhållande till sin egen ekonomi och samhällsekonomin. Detta kan göras genom insikt i både globala och lokala förhållanden och genom fokus på studentens eget beteende som konsument och begrepp som ekonomisk tillväxt och hållbarhet.

Link / download: