Metodik och läroplan „Grundläggande ekonomisk utbildning för unga vuxna“ (Methodik und Curriculum „Finanzielle Grundbildung für junge Erwachsene)

Metodik och läroplan „Grundläggande ekonomisk utbildning för unga vuxna“ (Methodik und Curriculum „Finanzielle Grundbildung für junge Erwachsene)

>>> METODER OCH PEDAGOGISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Land: Österrike

Språk: Tyska

Metoden är en riktlinje för icke-statliga organisationer och organisationer som arbetar med unga vuxna som vill integrera deltagande processer i sina organisationer för att utveckla läroplaner anpassade till deltagarnas behov och intressen

Link / download: