Att lära barn hur man spenderar och sparar

Att lära barn hur man spenderar och sparar

>>> METODER OCH PEDAGOGISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Land: Malta

Språk: Engelska

Att lära tonåringar hur man sparar och spenderar är viktigt för deras nuvarande ekonomiska ställning och för deras framtida ekonomiska situation. Det är dock värdefullt av en annan anledning: att hjälpa till att förbereda barnen för att vara kloka konsumenter kan ge föräldrar möjlighet att göra saker med sina barn som är intressanta och roliga och kommer att öka deras uppskattning av de ekonomiska utmaningar som de står inför som förälder. 

Link / download: