NACRT NACIONALNE STRATEGIJE ZA PRIHODE OD MIROVINE I FINANCIJSKU PISMENOST, PLANIRANJE, AKCIJA 2016. – 2018.

NACRT NACIONALNE STRATEGIJE ZA PRIHODE OD MIROVINE I FINANCIJSKU PISMENOST, PLANIRANJE, AKCIJA 2016. – 2018.

>>> STRATEŠKI DOKUMENTI

Država: Malta

Jezik: Engleski

U Malti danas ne postoji strategija usmjerena prema planiranju umirovljenja i financijskoj pismenosti.
Iako ljudi ulažu u fondove i dionice, uslijed sve veće količina potrošaču dostupnih proizvoda povezanih sa štednjom, ulaganjima i osiguranjem došlo je do prasta razine loženosti s kojima se potrošači susreću pokušavajući razumjeti različite dostupne mogućnosti. U radu se objašnjava da je financijsko obrazovanje ključno za mlade ljude, pomaže im da razumiju pojmove štednje i proračuna i kontroliraju svoje troškove. Nadalje, ako se pojedinci financijski obrazuju, veća je vjerojatnost da će uštedjeti za mirovinu. Iz tog razloga međunarodno je priznato da bi financijsko obrazovanje trebalo integrirati u školski program kao dio koordinirane nacionalne strategije o mirovinskim prihodima i financijskoj pismenosti. Time bi svakom djetetu u bilo kojoj državi bila dostupna ova tema putem školskog kurikula.

Link / download: