Projekt “On foot again” (Ponovno na nogama): Ekonomija za mlade

Projekt “On foot again” (Ponovno na nogama): Ekonomija za mlade

>>> PROJEKTI

Država: Danska

Jezik: Danski

UngØkonomi.dk dio je projekta “On foot again”.  Cilj je pomoći mladima da steknu sliku svoje financijske situacije kako ne bi dospjeli u dugove. Mladi koji već imaju dugove mogu dobiti savjete o najboljem načinu da ih se riješe. Savjetnici su muškarci i žene koji svakodnevno rade s financijama. To mogu biti npr. bankarski savjetnici, odvjetnici i sl. Oni daju savjete o proračunu, dugovima, restrukturiranju dugova i kako najbolje iskoristiti iznose koji su vam na raspolaganju.

Link / download: