Informacije o štednji, kreditima i osiguranju

Informacije o štednji, kreditima i osiguranju

>>> PROJEKTI

Država: Finska

Jezik: Švedski

AX3 je projekt koji uključuje suradnju između Bank of Åland i Ömsen Försäkringar. Sveobuhvatna alternativa s bankarstvom u Finskoj, Ålandu i Švedskoj, kao i osiguranjima, telefonom i internetom. Uvijek vam je blizu. 

Link / download: