Akreditirani tečaj o financijskoj pismenosti

Akreditirani tečaj o financijskoj pismenosti

>>> PROJEKTI

Država: Malta

Jezik: Engleski

Ministarstvo za obitelj, dječja prava i socijalnu solidarnost u suradnji s Malta College of Arts, Science and Technology (Fakultet za umjetnost, znanost i tehnologiju Malte) nudi akreditirani tečaj iz područja financijske pismenosti, na MQF razini 3, za osobe koji rade sa socijalno osjetljivim skupinama.
Tečaj financijske pismenosti sastoji se od 60 kontaktnih sati kako bi polaznici stekli potrebne vještine za prenošenje vrijedne informacije i pružanje podrške socijalno osjetljivim skupinama. Tečaj se sastoji od dviju cjelina: Upravljanje novcem – uključuje module o osobnom proračunu, štednji, upravljanju gotovinom, upravljanju troškovima, razumnom zaduživanju, zajmu i dugu, financijskoj zlouporabi i upravljanju nasljedstvom. Druga cjelina obuhvaća planiranje investicija i osobnih financija – uključuje module o uzdržavanju djece, planiranju za budućnost, uspješnim iskustvima, maksimiziranju dohotka i mogućnosti zarade, otvaranju tvrtke i socijalnoj sigurnosti. Ovaj je tečaj dostupan državnim službenicima koji rade sa skupinama u nepovoljnom položaju i članove/zaposlenike registriranih dobrovoljnih organizacija koje rade sa skupinama u nepovoljnom položaju.
MCAST potvrda dodijelit će se onim kandidatima koji zadovolje 80 % kriterija pohađanja tečaja i dobiju prolaznu ocjenu na kraju tečaja.

Link / download: