Financisjka pismenost u školi

Financisjka pismenost u školi

>>> METODIČKI I PEDAGOŠKI PRISTUPI

Država: Hrvatska

Jezik: Hrvatski

Ovu brošuru mogu koristiti srednjoškolci pri planiranju upisa na fakultet, ali i nastavnici, kao alat, kako bi ih financijski pripremili za upis. Tema brošure su troškovi života za vrijeme studiranja.

Link / download: