Milenijalci i financijska pismenost: Globalna perspektiva

Milenijalci i financijska pismenost: Globalna perspektiva

>>> DOBRA PRAKSA

Država: SAD

Jezik: Engleski

Rad se usredotočuje na važnost financijske pismenosti za Milenijalce koji se suočavaju s financijskim odlukama koje mogu imati posljedice tijekom čitavog života. Financijski izazovi s kojima se suočavaju mlade generacije daleko su kompleksniji od izazova s kojima su bile suočene prethodne generacije. Pojedinci danas moraju preuzeti veću odgovornost za odluke poput ulaganja u dodatno obrazovanje i planiranja mirovine. Kad se suočavamo s glavnim odlukama poput ove, financijska pismenost je presudna. Osoba se definira kao financijski pismena kada ispravno odgovori na barem tri od četiri financijska koncepta: numeracija (kamata), složena kamata, inflacija i diverzifikacija rizika.

Link / download: