Priručnik za kartično poslovanje

Priručnik za kartično poslovanje

>>> ALATI I SREDSTVA

Država: Hrvatska

Jezik: Hrvatski


U materijalu su predstavljene opće karakteristike pojedinih vrsta kartica. Prikazane su marke kartica na našem tržištu, gdje i kako ih možete koristiti.

Link / download: