Portal financijske pismenosti – Bank Austria

Portal financijske pismenosti – Bank Austria

>>> ALATI I SREDSTVA

Država: Austrija

Jezik: Njemački

Ovdje će edukatori naći različite edukacijske ponude Bank Austria i njenih suradnika na temu novca i poslovanja što će dati širinu temi.   

Link / download: