Novac ne raste na drveću

Novac ne raste na drveću

>>> ALATI I SREDSTVA

Država: Finska

Jezik: Švedski

Priručnik o tome kako planirati i upravljati svojim privatnim financijama. Objavili potrošačka agencija, Martha i Garanti-stiftelsen.

Link / download: