Međunarodni tjedan financijske pismenosti

Međunarodni tjedan financijske pismenosti

>>> ALATI I SREDSTVA

Država: OECD

Jezik: Engleski

GMW je godišnja globalna kampanja za podizanje svijesti o važnosti financijske pismenosti. Mladi ljudi od najranije dobi trebaju postupno stjecati znanja, vještine, stavove i ponašanja neophodna za donošenje zdravih financijskih odluka i konačno postizanje financijskih dobrih rezultata, financijskog blagostanja i financijske otpornosti.

Link / download: