FINANSIEL FORSTÅELSE AKKREDERET KURS

FINANSIEL FORSTÅELSE AKKREDERET KURS

>>> PROJEKTER

Land: Malta

Sprog: Engelsk

Ministeriet for familie, børns rettigheder og social solidaritet i samarbejde med Malta College of Arts, Science and Technology tilbyder et akkrediteret kursus i finansiel læsefærdighed på MQF Award niveau 3 til dem, der arbejder med dårligt stillede grupper.
Kurset om finansiel læsning består af 60 kontakttimer for at udstyre eleverne med de krævede færdigheder til at kunne videregive værdifuld information og støtte til sårbare grupper. Kurset består af to enheder: Administration af penge – dette vil omfatte moduler om personligt budget, opsparing, kontanthåndtering, udgiftsstyring, fornuftig låntagning, lån og gæld, økonomisk misbrug og arvestyring. Enhed 2: Investering og personlig økonomiplanlægning – dette vil omfatte moduler om børnesupport, planlægning for fremtiden, vellykkede oplevelser, maksimering af indkomst og indtjeningskraft, åbning af en virksomhed og social sikring. Dette kursus er åbent for statsansatte, der arbejder med dårligt stillede grupper, og medlemmer / ansatte i registrerede frivillige organisationer, der arbejder med dårligt stillede grupper.
Et MCAST-certifikat om præstation tildeles de kandidater, der opfylder 80% tilstedeværelseskriterierne og opnår et samlet bestået i kursusvurderingen.

Link / download: