CRO Financial forståelse, Twinning light projekt

CRO Financial forståelse, Twinning light projekt

>>> PROJEKTER

Land: EU (Kroatien / Finland)

Sprog: Kroatisk / Engelsk

Projektets mål er at øge den finansielle forståelse hos forbrugere i Kroatien og styrke den administrative kapacitet indenfor direktoratet for makroøkonomisk analyse, økonomi, finansielle systemer, EU og internationale financielle relationer og det finansielle system hos finansministeriet. Dette gøres ved at udvikle procedurer, forbedre samarbejde med interessenter så vel som at højne offentlighedens opmærksomhed gennem aktiviteter med målet at højne forbrugerens finansielle forståelse i Kroatien.  

Link / download: