Ungarn: fremme økonomiske færdigheder inden for erhvervsuddannelse

Ungarn: fremme økonomiske færdigheder inden for erhvervsuddannelse

>>> POLITIKKER

Land: Ungarn

Sprog: Ungarsk

Uddannelsesprogrammer på forskellige uddannelsesniveauer inden for finansiel læsefærdighed – Baseret på resultaterne af nationale og internationale (OECD) komparative undersøgelser har en national mellemfristet strategi for finansiel læsning til formål at støtte erhvervelse af økonomiske færdigheder og færdigheder hos den ungarske befolkning og implementeres i perioden 2017-23 inden for rammerne af to-årige på hinanden følgende handlingsplaner forvaltet af finansministeriet.

Link / download: