Kapacitetsopbygning inden for økonomisk læsefærdigheder

Kapacitetsopbygning inden for økonomisk læsefærdigheder

>>> POLITIKKER

Land: Polen

Sprog: Engelsk

Kapacitetsopbygning inden for økonomiske læsefærdigheder.

Link / download: