“Viden om sund privatøkonomi er ikke kun for voksne”

“Viden om sund privatøkonomi er ikke kun for voksne”

>>> METODER OG PÆDAGOGISKE TILGANGE

Land: Danmark

Sprog: Dansk

En artikel, der beskriver den gode praksis i udskolingen.
FOKUS: Er det en god idé at købe rater eller optage et hurtigt lån? Hvis unge tager de forkerte økonomiske beslutninger, kan det have uforudsete økonomiske konsekvenser, der når langt ind i voksenalderen.
TEMAUGE: Pengeugen en gang om året for 7. – 9. klasse (uge 11 hvert år)
Finans Danmark går sammen med Danmarks matematiklærersammenslutning
Læringsmål: Unge mennesker skal lære at tage ansvar for deres egen økonomi, og de skal være klædt på til at være en del af samfundet.
På et kursus med fokus på personlig økonomi kan elevernes matematiske færdigheder knyttes til grundlæggende viden og begreber fra den private økonomis verden.
Privatøkonomi i matematik og samfundsvidenskabelige beregninger relateret til procentvis vækst, herunder beregninger vedrørende renter, lån og opsparing. I undervisningen kan der således udarbejdes et budget og en vurdering af omkostningerne ved lån. Dette arbejde kan udføres ved hjælp af digitale værktøjer, herunder regneark, og kan omfatte udvikling og brug af formler.
Temaer: Viden om penge, Administrer dine penge og en temahæfte med digital sikkerhed

Link / download: