Area of economics

Area of economics

>>> METODER OG PÆDAGOGISKE TILGANGE

Land: Danmark

Sprog: Dansk

Området for økonomi handler om både privatøkonomi og socialøkonomi samt elevernes evne til at tage stilling og handle i forhold til dette.
Undervisningen skal gøre det muligt for eleven at tage stilling til økonomiske spørgsmål og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien. Dette kan ske gennem indsigt i både globale og lokale forhold og gennem fokus på elevens egen opførsel som forbruger og begreber som økonomisk vækst og bæredygtighed.

Link / download: